Uvoz avtomobila naj opravi izkušen strokovnjak

Uvoz avtomobila ni preprosta stvar, kot se zdi na prvi pogled. Strokovnjaki poskrbimo za ugoden uvoz avtomobila, ki bo varen za vas ni brez stresa. Ne boste na izgubi ali da bi dobili avto, ki ni vozen. Včasih celo ukraden. Zato to delo prepustite strokovnjakom. V državah Evropske unije veljajo enotna pravila, ki olajšajo pretok vozil med posameznimi državami. Če uvozite vozilo iz druge države članice Evropske unije, gre za pridobitev vozila in če je vozilo iz države, ki ni članica EU, gre za uvoz.

Uvoz vozil iz držav članic Evropske unije je znotraj držav članic Evropske unije (EU), saj veljajo na področju vozil usklajeni tehnični predpisi za lažji pretok vozil med posameznimi državami. Če ste kot fizična oseba kupili vozilo v eni od držav članic EU, morate pri eni od strokovnih organizacij oddati vlogo za nakup vozila iz EU. Priložiti pa morate dokazilo o nakupu vozila, ki je najbolj pogosto račun, potrdilo o skladnosti (COC) vozila ali dokument o registraciji, ki ga je izdal pristojni organ države porekla vozila. Še le nato se začne uvoz avtomobila, za katerega vam svetujemo, da naj poskrbi strokovnjak, ki se spozna na vse te številne papirje.

Na podlagi vloge za uvoz avtomobila se izvede postopek preverjanja skladnosti vozila. Najprej pristojni organ ugotovi identiteto vozila po podatkih iz listin. Nato preveri brezhibnost vozila in nazadnje ugotovi sposobnost vozila za varno vožnjo v cestnem prometu. Ko zberejo vse podatke in se sestavi zapisnik o pregledu vozila, ki je podlaga za izdajo soglasja k registraciji oziroma potrdila o skladnosti SB, izdajo še odločbo. Nato vozilo lahko prepišete na sebe in ga registrirate. Če vozilo ni narejeno za EU trg, potem bo strokovnjak uvoznik poskrbel, da je to vozilo tehnično brezhibno in ga bo uskladil z našimi predpisi, zato je dobro, da se obrnete na zgornjo povezavo, kjer so strokovnjaki za uvoz in mehaniki, ki bodo vozilo uredili tako, da bo brezhibno in varno ter usklajeno z našimi predpisi.