Notranja in zunanja revizija rešujeta podjetja pred napakami

Revizija se naroči večkrat letno za podjetja, ki želijo imeti vse pod nadzorom in transparentno vodenje podjetja. Hkrati se s tem preprečijo nenamerne in namerne napake pri računovodstvu in bodenju dokumentov v podjetju. Večje, tako je podjetje, bolj je to nevarno, da se zgodi napaka. Redna revizija v podjetju bo preprečila vse morebitne napake in razkrila nepravilnosti še preden jih bo odkril inšpektor in vas kaznoval, veste pa, kako so kazni velike. Zakaj bi plačevali kazni po nepotrebnem, če lahko revizor, ki je usposobljen in certificiran od države, to prepreči za majhen denar.

revizija

Notranja in zunanja revizija sta potrebni v podjetju neglede na njegovo velikost. Če ste majhno podjetje ali samostojni obrtnik podjetnik, je ravno tako pomembno, da imate vse dokumente urejene in da računovodstvo je usklajeno do centa natančno.  Mala in mikro podjetja so še toliko bolj podvržena napakam, ker imajo malo zaposlenih in ena oseba dela več del, zato ne more biti tako usposobljena in natančna ter strokovna pri vodenju dokumentacije in papirjev. Tudi, če imate zunanje računovodstvo je revizija pametna odločitev, kajti tudi zaposleni na računovodstvih delajo za več podjetij na  več področjih in ne morajo biti tako usposobljeni, kot je revizor.

Revizija vam bo pomagala biti ažurni in transparenti in mirno boste spali, daj e vse v redu. Revizorji je usposobljena oseba s certifikatom, ki s svojim podpisom jamči, da bo vse v redu, drugače izgubi licenco, če naredi napako. Zato mu lahko 100 % zaupate, da bo svoje delo opravil tako, kot mora biti narejeno. vestno in natančno.

Velka podjetja imajo zaposlene, ki jim je naloga notranja revizija, ti pa sodelujejo z zunanjim revizorjem, ki kot neodvisen revizor pregleda vso dokumentacijo in poslovanje, kot  bi jo pregledal inšpektor in vam poda mnenje, kaj je v redu in kaj bi bilo dobro popraviti ter opozori na očitne ter skrite napake.