Ekonomska fakulteta – postanite diplomirani ekonomist

Za fakultete bi se lahko reklo, da so velika skupnost študentov in profesorjev kjer s skupnimi močmi širijo in ohranjajo znanje. Ekonomska fakulteta temu ni noben tujec in tako kot večina fakultet omogoča programe dodiplomskega, podiplomskega magistrskega in tudi doktorskega študija.

ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta združuje temelje aplikativne, teoretske in metodološke discipline ter jih smiselno razporedi po letnikih na tak način, da se znanje pridobiva postopno in hkrati nepretrgano. Cilj je, da se s pomočjo programa študente usposobi in razvije za učinkovito upravljanje podjetij in drugih organizacij. Dodiplomski študij se izvaja v okviru treh let in skupaj obsega 180 točk. Sam program je povsem v skladu s pravili o tem kako se izvaja bolonjski proces kar študentom ponudi možnost, da študij nadaljujejo na kater koli evropski fakulteti, ki so del bolonjskega procesa. Celotni proces izvajanja do/podiplomskega študija, ki ga omogoča ekonomska fakulteta, temelji na dokaj pomembnih temeljih katere poskuša prenesti na študente. Vsak, ki zaključi dodiplomski študij, se lahko začne ponašati z nazivom “Univerzitetni diplomirani ekonomist”, s čimer lahko nato nadaljuje svoj študij s vpisom na podiplomski magistrski program. Ta se izvaja še dodatni dve leti in omogoča študentom, da pridobijo magistrski naziv. Vsemu temu pa lahko sledi tudi podiplomski študij z zaključkom katerega lahko študenti pridobijo doktorski naziv. Ekonomska fakulteta tako ponuja študijski program, ki daje svojim študentom odlične možnosti izobraževanja in študija v domačem okolju kot tudi na različnih mednarodnih izmenjavah in sodelovanj z univerzami po vsem svetu.

Ekonomska fakulteta je tako nedvomno odlična izbira za nadaljevanje izobraževanja saj omogoča celovito in kakovostno pridobitev najvišje stopnje izobrazbe. Ko študent zaključi s študijem, je popolnoma usposobljen za opravljanje različnih zahtevnih nalog v javnih podjetjih, gospodarskih družbah in državni upravi. Pridobljeno teoretično znanje je kar se da pridobljeno na način, ki študentom omogoča v največji meri neposredno uporabo v praktičnem svetu.