Žuželke so členonožci

Žuželke so členonožci in nevretenčarji, kar pomeni da imajo več nog in nimajo zelo razvite hrbtenice. Žuželkam rečemo tudi insekti. Žuželke imajo telo sestavljeno iz členov. Vsaka žuželka ima člene združene na 3 jasne regije (glava, oprsje in zadek). Običajno število nog pri žuželki je 6, 3 noge na vsaki strani in vsaka noga izrašča iz enega dela oprsja to pomeni da je oprsje razdeljeno na 3 dele. Žuželke so edina vrsta ne vretenčarjev, ki lahko letijo. Predniki žuželk so živeli pred 600 milijoni let ampak so bili zelo primitivni v primerjavi z žuželkami danes. Žuželke so se naselile po celem svetu razen v morju. V primerjavi z ljudmi je žuželk v številu veliko več. Če bi pogledali kolikšno je razmerje med žuželkam in ljudmi bi prišlo 2×108. Entomologija se z žuželkami ukvarja na znanstvenem področju, spada pod panogo zoologije.

žuželke

Telo je zgrajeno iz 32 delov. Žuželke imajo zelo drugačno vrsto okostja kot druga bitja, njihovo okostje se imenuje zunanji skelet, ta vrsta okostja se nahaja na zunanji strani žuželk in služi kot nekakšna vrsta ovoja. Najmanjša vrsta žuželk je ozkopasa osa, ki v dolžino meri 0,139 mili metrov. Vsaka žuželka ima 20 členov, glava ima 6 členov, oprsje ma 3 člene in zadek ima 11 členov. Glava je kot kapsula za opazovanje ima sestavljene oči, dva para tipalk in vhod v prebavni trak v notranjosti se nahaja mehko tkivo, ki vsebuje skoncentrirana čutila. Različne žuželke imajo tudi različne vrste glav, vsaka glava ima sta na drugačnem mestu. Hipognatna glava ima usta usmerjena navzdol, prognatna glava ima usta usmerjena naprej in opistognatna glava ima usta usmerjena nazaj. Oprsni del žuželk se uporablja za premikanje saj ima 3 noge na vsaki strani in krila. Oprsje je razdeljeno na 3 dele in vsak ima en par nog, vsak par nog se deli na več delov. Deli oprsja so predprsje ali protoraksa, sredoprsje ali mezotoraksa in zaprsje ali metatoraksa. Po oprsju sledi obrtec ali trohanter, stegence ali femur, golence ali tibija, predstopalce ali pretarzus in stopalce ali tarzus. Nekatere žuželke nimajo kril in zaradi tega spadajo v podrazred nekrilatih žuželk ali apterygota. Zadek je zgrajen iz 11 členov. Uporablja se za valjenje jajc in izločanje. Pri nekaterih žuželkah se zadek zaključuje z telzonom, ki je prisoten le pri bolj primitivnih žuželkah. Žuželka ima samo 3 vrste čutil, oči, tipalnice in čutilne dlake. Čeprav imajo ljudje neločljivo povezavo iz žuželkami zaradi njihovega števila imajo zelo negativne vplive na ljudi.